På svenska  In English  
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
Gilla oss på Facebook
för att ta del av våra nyheter och fantastiska erbjudande.

DARDA NYHETSBREV

Köpvillkoren

 

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Dardaracing.se.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se .

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Dardaracing.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Dardaracing.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Dardaracing.se:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning
Moms ingår i alla priser (som användare kan du välja att se priser med eller utan moms). Utöver produkternas kostnad tillkommer en fraktavgift om xx kr. Denna frakt gäller oavsett antal beställda produkter. Betalning görs mot kortbetalning via Internet, alternativt faktura. Vi använder Aurigas betalsystem, vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard och Diners.

Vi erbjuder även betalning via faktura från Svea WebPay, då tillkommer en fakturaavgift. När ett köp ska ske via faktura görs en mindre kreditupplysning automatiskt. Ett krav vid fakturaköp är också att leveransadressen är samma som fakturaadressen.
Vid accepterat köp börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen eller fakturaköpet har godkänts/genomförts. En avgift för faktura tillkommer, dock ingen extra avgift vid kortbetalning.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Dardaracing.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Dardaracing.se att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning
Beställningar skickas normalt ut dagligen för leverans inom 1-5 arbetsdagar (normalt 1-2 dagar). Beställningar mottagna på helgdagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande helgfria måndag. Leverans sker normalt med Posten AB eller DHL. Vi kontrollerar dock ej över postens eller Dhl:s eventuella förseningar. Leverans sker av beställd produkt enligt order.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Dardaracing.se:s köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Dardaracing.se per e-post.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Dardaracing.se:s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Dardaracing.se:s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Dardaracing.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Dardaracing.se:s reklamationsavdelning på kontakt@darda.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Dardaracing.se skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Dardaracing.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Dardaracing.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Dardaracing.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Garanti gäller inte då produkterna används i offentliga eller kommersiella sammanhang.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Dardaracing.se kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Dardaracing.se, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Dardaracing.se:s kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från Dardaracing.se skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Dardaracing.se:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Dardaracing.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Dardaracing.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Darda.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Darda.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

 
Darda Racing:

E-post: kontakt (a) darda.se
Webb: www.darda.se
Visa moms: Ja >> / Nej >>

© Copyright 2016
Om Darda bilbana:
- Kreativ - Tålig - Ingen el - Prisvärd -

Darda är världens snabbaste bilbana. På 70-talet uppfann Helmut Darda den första och minsta utbytbara motorn i världen som kan laddas genom att man rullar den fram och tillbaka. Än idag är Darda racingbanan en av de mest populära bilbanorna och bil leksakerna. För barn som för vuxna. Med en skala på 1:60, åker bilarna motsvarande i en hastighet av 900 km/h.